Благодарение на нашата услуга, имате възможност да прикачите Вашите IP камери. Можете да наблюдавате в реално време,
да преглеждате съхранените видео записи при движение в обекта, във всеки един момент. Допълнителна възможност за Вас е
следене на камери и през телефон (Android, iPhone, Mobile 7). Удобно, лесно и достъпно за всеки!

      Допълнителни възможности на системата:
- Изпращане на SMS при движение от камера;
- Изпращане на e-mail при движение или по зададен ден, час или интервал от време.
- Прозвъняване при проблем или движение в обекта.

ВХОД /ДЕМО  Начало  |  Вход  |  Заявка   |  Technopol

Телефон (+359) 042 600 362